Javna uprava

Z realizacijo programa projektov eProstor se bo prispevalo k odpravi administrativnih ovir. Omogočeno bo elektronsko poslovanje tako javnega sektorja kot tudi gospodarstva z javno upravo. Zagotovitev kakovostnih, enostavno dostopnih in uradnih podatkov o nepremičninah in prostoru. S tem bo omogočeno hitrejše in enostavnejše poslovanje gospodarskih subjektov pri vseh življenjskih dogodkih povezanih z urejanjem prostora, graditvijo objektov in upravljanja z nepremičninami.

Program projektov eProstor bo prispeval tudi k izboljšanju konkurenčnosti in ozelenitvi gospodarstva, izboljšanju poslovnega okolja in spodbujanju podjetniških dejavnosti na načine, kot je opisano v nadaljevanju.

Dogodki projekta Program projektov eProstor

Dogodki na projektu Skupna infrastruktura za prostorske informacije

Dogodki na projektu Prostorski informacijski sistem

Dogodki na projektu Zajem in izboljšava podatkov