Prebivalstvo

Projekt eProstor bo zagotovil povezavo obstoječih zbirk prostorskih podatkov in z njimi povezanih storitev.
Vzpostavljene bodo manjkajoče, enostavno dostopne in zanesljive zbirke.

Enostavno dostopni prostorski podatki in storitve na podlagi le teh (npr.: elektronsko poslovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja – eGraditev, elektronsko poslovanje v postopku prostorskega načrtovanja - ePlan) bodo spodbudili podjetja k razvoju novih storitev.

Pričakuje se razvoj podjetniške dejavnosti na področjih, kjer se razvijajo lokacijske storitve in kjer se uporabljajo podatki o prostoru in nepremičninah in sicer v obliki izdelkov z visoko dodano vrednostjo (3D animacije, Hardwear, Software itd.). Uporabniki bodo lahko dostopali do podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb, degradiranih območjih, namenski rabi prostora in do podatkov o obstoječih pravnih režimih na določenem območju.

 

Dogodki projekta Program projektov eProstor

Dogodki na projektu Skupna infrastruktura za prostorske informacije

Dogodki na projektu Prostorski informacijski sistem

Dogodki na projektu Zajem in izboljšava podatkov