Informacijska prenova nepremičninskih evidenc

VSI ZA eProstor

S projektom bo vzpostavljena informacijska prenova nepremičninskih evidenc (zemljiškega katastra in katastra stavb, registra prostorskih enot in državne meje).

Z njim bo zagotovljena ustrezna informacijska podpora poslovnim procesom za učinkovito in sprotno evidentiranje podatkov o nepremičninah, za vzpostavitev učinkovitih in kontroliranih povezav z drugimi zbirkami prostorskih podatkov.


Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga izvaja Geodetska uprava Republike Slovenije.