Podpora vodenju projektov in informiranje

eProstor ZA VSE

Projekt je namenjen operativni podpori vodenju programa projektov ter informiranju in izobraževanju udeležencev v programu in širše strokovne javnosti. V njegovem okviru bo vzpostavljena projektna pisarna, ki bo organizacijsko in tehnično podprla upravljanje in izvedbo vseh projektov v okviru programa.

Projekt bo trajal do konca leta 2021.