Prostorski informacijski sistem

VSE V eProstoru

S projektom bo vzpostavljen prostorski informacijski sistem (zbirk podatkov in e-poslovanja v javni upravi pri načrtovanju prostora in graditvi objektov).

Z njim bo uveden elektronski način poslovanja pri pripravi, sprejemanju, uveljavljanju ter uporabi državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov ter pri procesih graditve in izgradnje sistema za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih.


Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga izvaja Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja.

 

DOGODKI na projektu Prostorski informacijski sistem