Skupna infrastruktura za prostorske informacije

POVEZANI V eProstoru

S projektom bodo vzpostavljeni:

 • ustrezni koordinacijski mehanizmi za delovanje skupne infrastrukture za prostorske informacije skladno z ZIPI (Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije),
   
 • vzpostavljena bodo omrežja ponudnikov in uporabnikov prostorskih podatkov,
   
 • spremljale se bodo vzpostavitve in uporabe infrastrukture za prostorske informacije,
   
 • zagotovljeni bodo pogoji za neoviran pretok prostorskih podatkov med organi javne uprave v Sloveniji ter njihovo izmenjavo z organi Evropske komisije in med državami članicami ter
   
 • vzpostavljena omrežja storitev, vezana na prostorske podatke.


Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga bosta skupaj izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije ter Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja.

DOGODKI na projektu Skupna infrastruktura za prostorske informacije