Novica

Zaključene katastrske občine do 07.09.2018

Seznam katastrskih občin za katere je že izvedena lokacijska izboljšava zemljiškega katastra v okviru projekta eProstor. 

Izvajanje projekta se nadaljuje v Posavju

Seznam zaključenih KO na dan 25.5.2018