Novice

V prostorih Hiše EU je potekala 2. konferenca »Programa projektov eProstor«, ki sta jo organizirala Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter...

Nov seznam lokacijske izboljšave ZKP.
V okviru projekta eProstor je bila v času od 3.12. 2018 do 7.12.2018 izvedena lokacijska izboljšava ZKP za...

Geodetska uprava RS obvešča, da bo od decembra 2018 do začetka marca 2019 na območju pomurske regije (območje geodetskih pisarn Gornja Radgona in...

Interna konferenca »Programa projektov eProstor« je 27.11.2018 v prostorih Hiše EU interni strokovni javnosti predstavila dosedanje dosežke enega največjih projektov na področju prostorskega načrtovanja graditve in upravljanja nepremičnin.

 

Program projektov eProstor sta za potrebe usklajenega in kakovostnega...

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta Transformacija v novi koordinatni sistem organizirala izobraževanje z naslovom: Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?
 
Izobraževanje je bilo namenjeno širši strokovni javnosti.
 
Zaradi velikega zanimanja in omejenega...

Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki uporabljajo prostorske...

eNovice št. 3 projekta »Program projektov eProstora«.

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki je bil sprejet leta 2014 (ZDGRS, 2014), je določil nov državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje. Hkrati pa je zakon opredelil tudi transformacijo podatkov iz vseh uradnih evidenc v novi koordinatni...

Prvi predstavitveni video o Programu projektov eProstor