Prebivalstvo

Projekt eProstor bo zagotovil povezavo obstoječih zbirk prostorskih podatkov in z njimi povezanih storitev.
Vzpostavljene bodo manjkajoče, enostavno dostopne in zanesljive zbirke.

Enostavno dostopni prostorski podatki in storitve na podlagi le teh (npr.: elektronsko poslovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja – eGraditev, elektronsko poslovanje v postopku prostorskega načrtovanja - ePlan) bodo spodbudili podjetja k razvoju novih storitev.

Pričakuje se razvoj podjetniške dejavnosti na področjih, kjer se razvijajo lokacijske storitve in kjer se uporabljajo podatki o prostoru in nepremičninah in sicer v obliki izdelkov z visoko dodano vrednostjo (3D animacije, Hardwear, Software itd.). Uporabniki bodo lahko dostopali do podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb, degradiranih območjih, namenski rabi prostora in do podatkov o obstoječih pravnih režimih na določenem območju.

 

DOGODKI na projektu Zajem in izboljšava podatkov

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava