Program projektov

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in Geodetska uprava Republike Slovenije sta za potrebe usklajenega in kakovostnega upravljanja s prostorom ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami v finančni perspektivi 2014 - 2020 pripravila Program projektov eProstor (eProstor) pod sloganom »En prostor za vse«.

 

Osnovni namen eProstora je pospešiti in izboljšati procese na področjih urejanja prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin. V okviru projekta :
  • bodo podprti ukrepi za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji,
  • bo vzpostavljen prostorski informacijski sistem za podporo upravljanja s prostorom ter omrežne storitve za prostorske in nepremičninske podatke.
  • bo izvedena tudi informacijska prenova nepremičninskih evidenc.
  • vzpostavljeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin, 
  • skenirani arhivi nepremičninskih evidenc in državnih prostorskih načrtov za potrebe elektronskega poslovanja,
  • narejena lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti podatki o poseljenih stavbnih zemljiščih. S tem bo omogočeno brezpapirno elektronsko poslovanje, odpravljene nepotrebne administrativne ovire in zagotovljeni enostavno dostopni uradni podatki o nepremičninah, prostoru in graditvi.

 

»Program projektov eProstor« ima za dolgoročni cilj pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi, prosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava