Transformacija v novi koordinatni sistem

Cilj projekta je vzpostavitev ustreznih koordinacijskih mehanizmov za delovanje skupne infrastrukture za prostorske informacije skladno z ZIPI (Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije), vzpostavljanje omrežja ponudnikov in uporabnikov prostorskih podatkov, spremljanje vzpostavitve in uporabe infrastrukture za prostorske informacije, zagotavljanje pogojev za neoviran pretok prostorskih podatkov med organi javne uprave v Sloveniji ter njihovo izmenjavo z organi Evropske komisije in med državami članicami ter vzpostavljanje omrežja storitev, vezanih na prostorske podatke. Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga bosta skupaj izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije ter Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor.


Intervju z RTV SLO
GURS med prvimi v Evropi transformirala prostorske podatke v novi koordinatni sisitem 
Transformacija podatkov evidenc GURSa 
Izobraževanje o transformaciji v nov koordinatni sistem
Zloženka Transformacija v novi koordinatni sistem
Podpora prehodu v nov državni geodetski refernčni sistem
Transformacija v nov koordinatni sistem
 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava