Novica

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Delavnica z orodjem HALE studio

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) na svojem sedežu organizirala delavnico, na kateri je g. Andreas von Dömming, predstavnik podjetja Wetransform iz Nemčije, predstavil njihovo platformo HALE.
 

Delavnice so se poleg predstavnikov GURS in izvajalcev projektov eProstor udeležili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Direkcije Republike Slovenije za vode ter Ministrstva za javno upravo.


Cilj delavnice je bil seznanitev z odprtokodnim orodjem HALE Studio, da lahko ugotovimo, ali je primerno oziroma uporabno pri eni od nalog programa eProstor, tj. transformaciji zbirk prostorskih podatkov v INSPIRE skladne zbirke. Poleg tega smo se želeli seznaniti tudi s portalom HALE Connect (haleconnect.com) in možnostjo objave omrežnih storitev na tem portalu.

 


Za uvod je predavatelj podal osnovne značilnosti direktive INSPIRE in poudaril potrebo po transformaciji zbirk prostorskih podatkov za zagotovitev medopravilnosti. Sledila je poglobljena predstavitev funkcionalnosti orodja HALE Studio na primeru transformacije podatkov o stavbah. Poleg enostavnih in kompleksnejših transformacij je bilo predstavljeno tudi rokovanje z morebitnimi napakami, hkratni grafični prikaz podatkov pred in po transformaciji, validiranje transformiranih podatkov in izvoz dokumentacije o transformaciji. Po predstavitvi smo za primer naredili še transformacijo podatkov vodovodnega omrežja. Na koncu je predavatelj predstavil še portal HALE Connect oziroma njihovo celotno platformo za enostavnejšo pripravo in objavo INSPIRE skladnih zbirk prostorskih podatkov in omrežnih servisov.


Delavnica je bila uspešna, saj je kljub zelo obsežni agendi potekala zelo interaktivno, predavatelj pa nam je odgovoril na vsa postavljena vprašanja. Po zaključku delavnice je prevladalo mnenje, da je HALE orodje dobro zasnovano in bi lahko bilo uporabno pri naših aktivnostih.

 

Pripravil: Matej Sotlar, Geodetska uprava RS

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava