Novica

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Delavnica za vzdrževanje metapodatkovnih opisov zbirk prostorskih podatkov ARSO

Po evropski direktivi INSPIRE smo kot država članica EU med drugim dolžni zagotoviti tudi metapodatkovne opise in storitve za zbirke prostorskih podatkov, ki so skladni z direktivo in njenimi izvedbenimi predpisi. 

Zahtevane zbirke prostorskih podatkov se nanašajo na 34 tem iz treh prilog (Annex I, Annex II in AnnexIII) direktive. Rok za usklajenost zbirk, ki se nanašajo na teme iz Prilog I in II, je že mimo. Trenutno Evropska komisija namenja posebno pozornost zbirkam prostorskih podatkov za potrebe okoljskega poročanja.

To so zbirke, ki se nanašajo na teme iz Priloge III in so poimenovane kot Prioritetne zbirke podatkov (Priority Data Set).

Razdeljene so v šest glavnih tem:

 • Zrak in hrup,
 • Industrija,
 • Voda,
 • Odpadki ,
 • Natura in biološka raznolikost ter 
 • Pomorstvo.

Prioritetne zbirke je treba najprej opisati z metapodatki, zatem zagotoviti storitve za dostop do zbirk (v prvi fazi v obliki, kot so), nato pa usklajeno z zahtevami INSPIRE.  Ker Agencija RS za okolje upravlja z velikim številom podatkovnih zbirk iz zahtevanih tem, je bila prva delavnica na temo metapodatkovnih opisov namenjena njim. 

Delavnice so se udeležili skrbniki prioritetnih zbirk, ki so tudi pristojni za vzdrževanje metapodatkovnih opisov zbirk prostorskih  podatkov Agencije RS za okolje.  Po uvodnem nagovoru predstavnice Geodetske uprave RS, ki je predstavila trenutne aktivnosti, ki se izvajajo na področju direktive INSPIRE  v okviru Programa projektov eProstor, s poudarkom na  Slovenskem INSPIRE metapodatkovnem sistemu,  se je delavnica nadaljevala s praktičnim delom.

Delavnica je bila sestavljena iz šestih sklopov:

 • INSPIRE okvir in povezava s CDDA poročanjem
 • prioritetne zbirke podatkov,
 • urejanje metapodatkov,
 • transformacija podatkov z orodjem  Hale Studio,
 • priprava INSPIRE atom-feed storite,
 • nadaljnji koraki.

Predstavniki izvajalcev so opisali in pojasnili posamezne korake, s katerimi se zagotovi skladnost z zahtevami direktive INSPIRE. Zaradi obsega korakov je bila delavnica osredotočena predvsem na pripravo ustreznih metapodatkovnih opisov za zbirke prostorskih podatkov, ostali pa so bili samo na kratko predstavljeni.

Udeleženci delavnice so se s praktičnim delom na računalnikih seznanili z urejanjem in kreiranjem metapodatkov. Doseženi so bili dogovori o nadaljnjem sodelovanju na področju izpolnjevanja zahtev INSPIRE med Agencijo RS za okolje, Geodetsko upravo RS kot nacionalno točko za stike INSPIRE in izvajalci na programu projektov eProstor.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava