Novica

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v okviru Programa projektov eProstor izvedlo masovni zajem poseljenih zemljišč in podrobnejše dejanske rabe poseljenih zemljišč.  V prihodnje bodo podatki o poseljenih zemljiščih združeni še s podatki javne cestne in železniške infrastrukture. S tem bodo določena pozidana...

Geodetska uprava je na spletnih straneh objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2021.

V prvi polovici letošnjega leta je bilo število sklenjenih kupoprodajnih poslov na slovenskem nepremičninskem trgu za malenkost manjše kot v drugi polovici lanskega leta oziroma kot v prvi polovici »pred-kovidnega« leta 2019. Cene stanovanjskih nepremičnin pa so občutno poskočile.

Visoko rast cen stanovanjskih...

je brezplačen program za časovno odvisne transformacije koordinat in vektorjev hitrosti med slovenskimi realizacijami ETRS89 (D96-17 in D17) in...

je brezplačen program za časovno odvisne transformacije koordinat in vektorjev hitrosti med slovenskimi realizacijami ETRS89 (D96-17 in D17) in realizacijami ITRS (ITRF2000, ITRF2005, ITRF2008 in ITRF2014). Podpira najpogosteje uporabljane besedilne formate (crd, csv, txt in xyz).
Zahteve za dostop do aplikacije:

  • ni...

Geodetska uprava je, v skladu z Zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka - ZUKD-2 (Uradni list RS, št. 63/2016), zagotovila vpogled v podatke o katastrskem dohodku, izračunanem po lestvicah katastrskega dohodka za naslednje leto.

Katastrski dohodek za leto 2022 je lastnikom, za svoje nepremičnine, dostopen preko Os...

Geodetska uprava je na spletnih straneh objavila Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2020.

Leta 2020, ki ga je v vseh pogledih zaznamovala epidemija COVID-19, je bil obseg trgovanja na slovenskem nepremičninskem trgu manjši kot pred epidemijo, cene nepremičnin pa so še naprej rasle. Letos se je promet z...

V 16.številki eNovice si lahko preberete novosti o samem projektu.

Ministrstvo za okolje in prostor in Geodetska uprava Republike Slovenije v časovno predvidenem roku zaključujeta eno izmed aktivnosti programa projektov eProstor – masovni zajem poseljenih zemljišč in dejanske rabe poseljenih zemljišč. Projekt predstavlja prvi korak na poti k vzpostavitvi evidence stavbnih zemljišč...

Od gosjega peresa do računalniškega oblaka
From the quill to the cloud

QR- digitalna brošura

Nova knjiga Geodetske uprave RS skozi projekt eProstor nam predstavi 200 letne aktivnosti na področju evidentiranja nepremičnin na slovenskem ozemlju.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava