Novica

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Konferenca Programa projektov eProstor in 3.slovenski INSPIRE dan

Predstavitev Programa projektov eProstor in 3.slovenski INSPIRE dan v Hiši Evropske unije, Dunajska c.20, Ljubljana , petek 1.decembra 2017.
eProstor za spodbujanje konkurenčnosti in zmanjševanje ovir 

 

V želji po zagotavljanju večje preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, gradnji objektov in upravljanju nepremičnin, sta Geodetska uprava RS in Ministrstvo za okolje in prostor začela z izvajanjem povezanih projektov, združenih pod naslovom »Program projektov eProstor« (eProstor)

»Na ministrstvu želimo s tem projektom pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. S tem bomo pomembno prispevali k izboljšanju konkurenčnosti in ozelenitvi gospodarstva ter izboljšanju poslovnega okolja. Na poti do cilja želimo odpraviti nepotrebne administrativne ovire, omogočiti brezpapirno elektronsko poslovanje in zagotoviti enostavno dostopne kakovostne uradne podatki o nepremičninah, prostoru in graditvi,« je v uvodu konference izpostavila Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor. 
Ob tem je dodala, da je prvi korak na poti k zastavljenemu cilju že pripravljena prenovljena prostorska in gradbena zakonodaja, ki poenostavlja procese ter daje podlago za elektronsko poslovanje. Prav tako je v pripravi zakonodaja na področju evidentiranja nepremičnin. »V naslednjem koraku nas čaka razvoj informacijskih rešitev, izboljšava in zajem določenih podatkov ter prehod na elektronski način poslovanja.« 

Projekt je tako kompleksen, da zahteva vključenost več resorjev, sredstva, s katerimi je financiran pa upravlja Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ministrica Alenka Smerkolj je na konferenci poudarila pomen uvrstitve programa eProstor v Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020. »Za gospodarsko rast oziroma še bolje sonaravno rast, pa tudi za nova delovna mesta, je nedvomno treba pospešiti in izboljšati tudi procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami.« Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, je sicer 22,4 milijona evrov, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 17,9 milijona evrov.

»Lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra, informacijska prenova nepremičninskih evidenc, skeniranje preostalega dela arhiva geodetskih elaboratov, zajem manjkajočih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč in povezovanje področja prostorskega načrtovanja s sistemom evidentiranja nepremičnin ter zagotavljanje medopravilnosti in souporabe prostorskih podatkov na standardiziran in evropsko primerljiv način so ključni rezultati, ki smo si jih zastavili v programu projektov eProstor,« je povedal generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije Anton Kupic. Ob tem je dodal, da bo z realizacijo zastavljenih ciljev ter s hkratno spremembo področne zakonodaje Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Geodetsko upravo RS omogočilo elektronski način poslovanja na področju prostorskega načrtovanja in upravljanja z nepremičninam. »V naslednjih 4 letih nas čaka obilo dela in sprejem vrste ključnih odločitev. Zastavljene cilje pa bomo dosegli zgolj s tesnim sodelovanjem vseh deležnikov tako v javni upravi kot tudi v akademskih in znanstveno raziskovalnih ustanovah ter zasebnim sektorjem,« še dodaja Anton Kupic. 

Kot dodaja generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor RS Barbara Radovan, so glavne pomanjkljivosti obstoječe zakonodaje pomanjkanje uradnih zbirk prostorskih podatkov, ki bi omogočale podporo vsem procesom od načrtovanja prostora do izgradnje objekta na lokalni in državni ravni, pomanjkljivi podatki o pozidanih zemljiščih in nezazidanih stavbnih zemljiščih, pomanjkanje fleksibilnosti glede elektronskega poslovanja. »Posredni cilji projekta eProstor so tako izboljšanje konkurenčnosti ter ozelenitev gospodarstva in poslovnega okolja, odprava administrativnih ovir, brezpapirno elektronsko poslovanje in enostaven dostop do podatkov. Vloga projekta pa je realizacija določb nove zakonodaje, vzpostavitev sistemov ePlan in eGraditev ter medsebojno povezljivi, enostavno dostopni in standardizirani podatki na državni ravni.«

Kot omejeno Souporaba zbirk prostorskih podatkov bo omogočila prepoznavnost Slovenije kot priložnostne lokacije za tuje naložbe. Standardizirani prostorski podatki v digitalni obliki bodo prispevali k spodbujanju podjetniške dejavnosti na vseh področjih, kjer se razvijajo lokacijske storitve in kjer se uporabljajo podatki o prostoru in nepremičninah. 

eProstor je sicer sestavljen iz štirih vsebinskih projektov, ki so medsebojno povezani in soodvisni. To so projekti »Skupna infrastruktura za prostorske informacije«, »Prostorski informacijski sistem«, »Informacijska prenova nepremičninskih evidenc«, »Zajem in izboljšava podatkov« ter »Podpora vodenju projektov in informiranje«. 
 

Mediji o nas:
eProstor za spodbujanje konkurenčnosti
(M.F.K., DELO, 01.12.2017)

S projekti eProstor do elektronskega poslovanja pri prostorskem načrtovanju(jb/jes, STA 1.12.2017)

- Uradniška okenca bodo po letu 2021 samevala (Marjeta Kralj, Dnevnik, 4.december 2017 )

Eprostor za spodbujanje konkurenčnosti in zmanjševanje ovir ( MOP, 1.12.2017)

Ministrica Alenka Smerkolj na predstavitvi programa eProstor ( SVRK ,1.12.2017)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava