Novica

Lokacijska izboljšava za 29 katastrskih občin

V času od 5.8.2019 do vključno 9.8.2019 je izvedena lokacijska izboljšava v okviru projekta eProstor za 29 katastrskih občin in sicer:
 

 • 978-STUDENCE-ŽALEC
 • 999-GORICA-ŽALEC
 • 1084-PEČOVJE-CELJE
 • 1199-KRISTAN VRH-ŠMARJE PRI JELŠAH
 • 1039-RIMSKE TOPLICE-CELJE
 • 1047-ČREŠKOVA-CELJE
 • 1131-MARIJA DOBJE-ŠENTJUR PRI CELJU
 • 1154-DOBRINA-ŠENTJUR PRI CELJU
 • 1014-LOČICA-ŽALEC
 • 1024-RIFENGOZD-CELJE
 • 1062-MALE DOLE-CELJE
 • 1136-KAMENO-ŠENTJUR PRI CELJU
 • 1137-GROBELNO-ŠENTJUR PRI CELJU
 • 1163-ŠENTVID PRI PLANINI-ŠENTJUR PRI CELJU
 • 1189-BOBOVO-ŠMARJE PRI JELŠAH
 • 1222-VRŠNA VAS-ŠMARJE PRI JELŠAH
 • 2652-OGOREVC-CELJE
 • 997-GOTOVLJE-ŽALEC
 • 1022-REČICA-CELJE
 • 1032-ŠENTRUPERT-CELJE
 • 1216-VIDOVICA-ŠMARJE PRI JELŠAH
 • 1236-ZAGORJE-ŠMARJE PRI JELŠAH
 • 1005-PREBOLD-ŽALEC
 • 1023-SLIVNO-CELJE
 • 1034-MRZLO POLJE-CELJE
 • 1126-DOLGA GORA-ŠENTJUR PRI CELJU
 • 1152-SUHO-ŠENTJUR PRI CELJU
 • 1231-VIRŠTANJ-ŠMARJE PRI JELŠAH
 • 1243-VETRNIK-ŠMARJE PRI JELŠAH

 
V priponki podajamo seznam vseh katastrskih občin, kjer je že bila izvedena izboljšava do vključno 9.8.2019 in seznam katastrskih občin, kjer je bila izvedena izboljšava v času od 5.8.-9.8.2019
 Zakljucene_KO_od_05_08_2019_do_09_08_2019.xlsx

 Zakljucene_vse_KO_od 13_02_2019 do_09_08_2019.xlsx

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava