Novica

Novinarska konferenca 3.konference »Program projektov eProstor«

Ljubljana, 4. december 2019 - Na današnji novinarski konferenci, ki je potekala v sklopu 3. konference »Program projektov eProstor«, sta predstavnika Geodetske uprave Republike Slovenije in Ministrstva za okolje in prostor predstavila dosedanje odlične dosežke in nadaljnje cilje projektov eProstor. Program projektov eProstor, ki ga že tretje leto izvajata Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) in Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), je vesela novica za vse, ki načrtujejo gradnjo objektov, urejanje prostora in upravljanje z nepremičninami. Kot sodobno digitalno stičišče zbirk prostorskih podatkov različnih deležnikov bo eProstor olajšal življenje vsem, ki tovrstne podatke uporabljajo: državnim organom, upravljavcem zbirk prostorskih podatkov, investitorjem, strokovnjakom, ki delujejo na področju prostorskih podatkov, in kar je najvažnejše, vsem državljanom, ki načrtujejo, gradijo ali upravljajo z nepremičninami.

Izjava o 3.konferenci »Program projektov eProstor«, Tomaž Petek, generalni direktor GURS

RTV Slo 1: 3. konferenca »Program projektov eProstor«

Konec tekanja od vrat do vrat

Gradbeno dovoljenje, informacije o dopustnih posegih na moji zemlji, vpis stavbe v kataster nepremičnin, hišna številka… eProstor obeta konec administrativnim oviram, saj uvaja nov prostorski informacijski sistem in katastre nepremičnin ter enotno vstopno točko do elektronskih storitev: S storitvijo ePlan bodo uporabnikom olajšani postopki prostorskega načrtovanja, z eGraditvijo postopki pri gradnji objektov, s prikazom stanja prostora pa bodo različne javnosti dostopale do celovite zbirke podatkov o prostoru.

 »Pri ustvarjanju ˝enega prostora za vse˝ poleg GURS-a in MOP-a stoji vrsta prostorskih načrtovalcev, geodetov,  nepremičninarjev, arhitektov, projektantov, državnih organov in drugih strokovnjakov, ki jih vodi isti cilj: zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditve objektov in upravljanju nepremičnin. Ideja v ozadju eProstora in vzpostavitve sistema povezanih zbirk tovrstnih podatkov namreč je, da vsak deležnik oziroma lastnik spletne storitve v okviru programa projektov ureja svojo lastno izvirno zbirko prostorskih podatkov, jo vodi in vzdržuje ter po potrebi izdela svoje lastne storitve oziroma podatke, ki so nato združeni preko skupne državne informacijske infrastrukture in končnemu uporabniku prikazane kot neločene zbirke prostorskih podatkov,« .

Poenotenje vodenja in prikazovanja prostorskih podatkov je sicer predpisala Evropska unija z direktivo INSPIRE, na podlagi katere je GURS že vzpostavil nov državni koordinatni sistem po vzoru evropskega. »V Sloveniji razpolagamo z veliko količino digitalnih prostorskih podatkov, za njihovo pravilno prikazovanje, uporabo in medsebojno povezljivost znotraj Slovenije in širše pa smo potrebovali sodoben koordinatni sistem, povezljiv z evropskim in svetovnim koordinatnim sistemom. Le s standardiziranimi meritvami, popisom in vnosom podatkov lahko namreč zagotovimo točnost in enotnost podatkov,« je pojasnil Tomaž Petek, generalni direktor GURS.

»Z eProstorom bo vzpostavljen sodoben prostorski informacijski sistem in e-poslovanja v javni upravi pri načrtovanju prostora in graditvi objektov, kar sta ključni poslanstvi Direktorata za prostor, graditev in stanovanja. Uveden bo elektronski način poslovanja pri pripravi, sprejemanju, uveljavljanju ter uporabi državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov ter pri procesih graditve in izgradnje sistema za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih.« je pojasnila Barbara Radovan, Generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor.

 

Zaprašeni 200-letni arhiv ugledal luč digitalnega sveta

GURS je transformacijo obsežnih zbirk prostorskih podatkov, ki so v njegovi pristojnosti, že izvedel, letos pa je v okviru eProstora dokončal obsežen in strokovno zahteven prehod v nov koordinatni sistem tudi za zemljiške katastre, katastre stavb in druge nepremičninske evidence. S tem je Slovenijo v celoti vključil v Evropski prostorski referenčni sistem, ki je namenjen zagotavljanju povezljivosti in neovirane uporabe podatkov o prostoru na območju celotne EU.

Vse od leta 1882 dalje nastale elaborate katastrskih meritev je GURS digitaliziral. Celotni digitalni arhiv, ki zdaj tako obsega preko 23 milijonov dokumentov, od tega je bilo s pomočjo sofinanciranja iz EU sredstev digitaliziranih preko 9 milijonov dokumentov  zemljiškega katastra, katastra stavb in državnih prostorskih aktov.

En prostor za vse, tudi za naravno okolje

Z digitalnim arhivom, lokacijsko izboljšanimi podatki, elektronskim poslovanjem bo vnos sprememb podatkov o nepremičninah (parcelah, stavbah, prostorskih enotah in državni meji) preprostejši, natančnejši in hitrejši, nezanemarljiv pa je tudi prispevek programa projektov eProstor k brezogljični družbi in zelenemu poslovanju. Če leta 2013 beležimo cca 1300 vpogledov v digitalne arhive, s čemer je to pomenilo slabih 7 kilogramov manj papirja, se v letu 2019 predvideva preko 1.750.000 vpogledov, kar predstavlja kar dobrih 4,5 tone manj porabljenega papirja. Ali drugače povedano, več kot 80 ohranjenih dreves, okoli 26 ton več prečiščenega CO2 v življenjski dobi teh dreves in preko 700 m3 manj vode na letnem nivoju, ki bi se sicer porabila v proizvodnji papirja.

Celotna informacijska prenova nepremičninskih evidenc oziroma katastra nepremičnin, s katero bo obenem vzpostavljena enotna osnovna državna prostorska infrastruktura, bo v okviru projekta eProstor izvedena do konca leta 2021. S tem bo vzpostavljena enotna platforma oziroma vstopna točka, preko katere bo potekala komunikacija med GURS-om in zunanjimi deležniki. »Z opredelitvijo novega sistema smo korak bližje povezljivosti, a zdaj so na vrsti tudi lastniki in upravljavci drugih prostorskih podatkov, da izvedejo transformacijo svojih zbirk v nov koordinatni sistem,« je še dodal Tomaž Petek, generalni direktor GURS.

Dediščina katastrov na Slovenskem (The Cadastral Heritage of Slovenia)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič na 3. Konferenci »Programa projektov eProstor«

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava