Novica

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Postopek usklajevanja mej občin z mejami parcel

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS je v sklopu projekta Program projekta eProstor predstavila »Postopek usklajevanja mej občin z mejami parcel«. Izobraževanje, katera sta bila v Ljubljani in v Mariboru, so se udeležili večinoma predstavniki občin.

Cilj naloge je izdelati sloj meje občin, ki bo odražal razmejitev parcel med občinami.  

Predstavljena je bila pravna podlaga za izvedbo naloge:
-
za izvedbo usklajevanja meja občin 27.člen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) (Uradni list RS,št. 7/18),
-
za vzdrževanje usklajenih meja občin – 3.člen ZEN-A.

Podani so bili časovni okviri za izvedbo naloge in način izvedbe. Geodetska uprava je pripravila predlog poteka mej občin glede na meje parcel. Občine lahko v roku 6 mesecev ob soglasju vpletenih občin predlagajo drugačen potek meje občin ob upoštevanju 200 m pasu. V kolikor geodetska urpava ne bo prejela nobenega predloga, se evidentira predlagana meja. 

Za pomoč pri izvedbi naloge je na voljo elektronski naslov  spremembe@obcine.gis.si . Tehnično pomoč pri vzpostavitvi in uporabi programske opreme bodo nudili referenti območnih geodetskih uprav. S tem je omogočeno, da bo delo potekalo nemoteno.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava