Novica

projekt eProstor se predstavi na 47.Geodetskem dnevu

z naslovom "Geodezija-stroka priložnosti!?" v Kulturnem centru Janeza Trdine, Novo mesto in sicer 14.-15.marca 2019.

V četrtek, 14. marca 2019 je slavnostna akademija obeležila 8. Evropski dan geodetov in geoinformatikov.

 

eProstor se predstavi na tradicionalnem 47. geodetskem dnevu s strokovnem posvetom Geodezija-stroka priložnosti!?

Geodezija – stroka priložnosti!? dr. Marjan Čeh (UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)

Kadri – strateška prednost Krke dr. Boris Dular (Krka d. d., Novo mesto)

Poslovne priložnosti geodetov v Zahodni Evropi Raymond Murphy (Murphy Surveys, Irska )


Kompetence in strokovni izzivi geodetov in kartografov na Hrvaškem dr. Robert Župan (UNI Zagreb, Fakulteta za geodezijo, Hrvaška)

Zakon o katastru nepremičnin in informacijska prenova nepremičninskih evidenc Franc Ravnihar, mag. Ema Pogorelčnik (Geodetska uprava RS)


Prenova sistema množičnega vrednotenje nepremičnin v Sloveniji mag. Martin Smodiš, mag. Melita Ulbl (Geodetska uprava RS)


Novosti na državnem geodetskem sistemu: novi višinski sistem, EUREF 2016, prehod na D96  mag. Klemen Medved, Sandi Berk (Geodetska uprava RS), dr. Božo Koler, dr. Oskar Sterle, dr. Bojan Stopar (UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)


Lokalni prostorski razvoj in geodezija mag. Gregor Klemenčič (Komunala Novo mesto d. o. o.), Izidor Jerala, Mojca Tavčar (Mestna občina Novo mesto )


Opazovanje Zemlje danes in jutri ‒ kako v obilju podatkov najti informacije dr. Krištof Oštir (UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)


Arhiviranje prostorskih podatkov in GIS sistemov - koncepti in uporaba Gregor Završnik (GEOARH)


Digitalni arhiv katastrskih podatkov mag. Danijel Boldin (Geodetska uprava RS)


Evidenca stavbnih zemljišč in gradbena parcela - priložnost geodetske stroke Damjan Doler (Ministrstvo za okolje in prostor RS), Ajda Kafol Stojanović (Geodetski inštitut Slovenije), mag. Tomaž Černe (Igea d. o. o.), Matjaž Grilc (Digi data d. o. o.), mag. Gregor Klemenčič (Komunala Novo mesto d. o. o.)

Lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza Marko Rotar, Kristina Murovec (Geodetska uprava RS)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava