Novica

Spletno mesto Prostorskega informacijskega sistema

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je vzpostavilo javno spletno mesto Prostorskega informacijskega sistema.

Preko tega mesta odpira podatke, ki jih MOP vodi in vzdržuje v okviru spremljanja postopkov priprave prostorskih aktov in izdaje upravnih aktov s področja graditve objektov (gradbena in uporabna dovoljenja). S tem je prvič vsakomur na enem mestu omogočen dostop do podatkov o prostorskih aktih.

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je povedala, da je »osrednja storitev portala grafični pregledovalnik preko katerega bo mogoč vpogled v prostorske podatke o veljavnih državnih prostorskih načrtih, o namenski rabi prostora iz veljavnih občinskih prostorskih načrtov in prostorskih redov občin, o omejitvah v prostoru, v podatke o gradbenih in uporabnih dovoljenjih, ki se evidentirajo od 1. 6. 2015.«

Grafični pregledovalnik bo omogočal vpogled v pravno stanje v prostoru na osnovi prostorskih aktov za vsako občino, ki že ima sprejet občinski prostorski načrt (OPN) oziroma za tiste občine, ki ga še nimajo, takoj po sprejetju.

Vpogled v prostorske akte bo zajemal:

  •  dostop do združenih informacij o uradnih objavah,

  •  datumih veljavnosti, povezanih in podrejenih prostorskih aktih ter

  •  do podrobne  kartografske dokumentacije (ureditvene in katastrske situacije državnih prostorskih aktov, strateški in izvedbeni kartografski deli občinski prostorskih načrtov in prostorskih redov občin).

»Za potrebe spremljanja stanja prostorskega razvoja, s katerim ugotavljamo stanje in doseganje ciljev na področju prostorskega razvoja, smo vzpostavili generaliziran sloj podrobne namenske rabe za celotno državo. V okviru potekajočega programa projektov eProstor smo izvedli digitalizacijo celotne arhivske dokumentacija državnih prostorskih načrtov«, je poudarila generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (DPGS) Barbara Radovan.

Prostorski podatki, ki bodo na vpogled preko spletnega mesta, so v tem trenutku informativne narave. S projektom eProstor ter novim zakonom o urejanju prostora in gradbenim zakonom bo MOP do leta 2021 vzpostavil pogoje, da se bodo podatki o vseh prostorskih aktih, gradbenih in uporabnih dovoljenjih evidentirali na enoten način preko prostorskega informacijskega sistema.

MOP želi posameznikom in investitorjem, na enem mestu omogočiti dostopdo tistih prostorskih podatkov, ki so ključnega pomena za odločanje in sprejemanje odločitev v začetnih fazah investicijskih namer, do podatkov o izdanih gradbenih in uporabnih dovoljenjih, kar je pomembno za spremljanje dogajanja v prostoru.

Odprti podatki bodo v pomoč:

  •  prostorskim načrtovalcem in projektantom,

  •  nosilcem urejanja prostora in

  •  politikom pri sprejemanju odločitev o prostorskem razvoju na občinski in državni ravni in upravnim enotam.

Javni vpogled v prostorske podatke bi lahko bila tudi spodbuda za tiste občine, ki še nimajo sprejetega občinskega prostorskega načrta ( OPN ), da to čim prej realizirajo in se priključijo 160. slovenskim občinam, ki so to že naredile.

Prostorski informacijski sistem, ki ga je praktično na spletu predstavil Dejan Cvijanović iz DPGS.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava