Novica

Stanje lokacijske izboljšave – 12.7.2019

V okviru projekta eProstor  je bila izvedena lokacijska izboljšava od 8.7. do 12.7.2019 in sicer za 24 katastrskih občin:

1015-ZAPLANINA-ŽALEC

1020-PONGRAC-ŽALEC

1148-JAVORJE-ŠENTJUR PRI CELJU

1212-NEZBIŠE-ŠMARJE PRI JELŠAH

1191-GRLIČE-ŠMARJE PRI JELŠAH

983-MALE BRASLOVČE-ŽALEC

1066-VOJNIK OKOLICA-CELJE

1159-PLANINSKA VAS-ŠENTJUR PRI CELJU

1168-RATANSKA VAS-ŠMARJE PRI JELŠAH

1186-SLADKA GORA-ŠMARJE PRI JELŠAH

1248-HRASTJE-ŠMARJE PRI JELŠAH

1860-ŠIRJE-CELJE

1867-VRHOVO-CELJE

1053-LOKA-CELJE

1125-OSTROŽNO-ŠENTJUR PRI CELJU

1134-ZLATEČE-ŠENTJUR PRI CELJU

1149-VODUCE-ŠENTJUR PRI CELJU

1202-SENOVICA-ŠMARJE PRI JELŠAH

1227-TINSKO-ŠMARJE PRI JELŠAH

1238-ZDOLE-ŠMARJE PRI JELŠAH

1241-LASTNIČ-ŠMARJE PRI JELŠAH

1008-GOMILSKO-ŽALEC

1213-KAMENCE-ŠMARJE PRI JELŠAH

2659-SPODNJE SELCE-ŠMARJE PRI JELŠAH

 Zakljucene_vse_KO_od 13.02.2018_do_12_07_2019.xlsx

 Zakljucene_KO_od_08_07_2019_do_12_07_2019.xlsx

Lokacijska izboljšava

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava