Novica

»V eno mrežo vpetih 200 let prostorskih informacij« med finalisti natečaja »Premik naprej 2020«

Na Fakulteti za upravo so tudi v letošnjem letu v okviru XXVII. Dnevov slovenske uprave pripravili natečaj »Premik naprej 2020«, katerega namen je predstaviti in promovirati inovativne rešitve za bolj učinkovito in uspešno javno upravo. Na natečaj je prispelo 15 prijav.

Vsak prijavljen projekt oziroma rešitev predstavlja poseben korak v smeri izboljšanja določenega problemskega področja, ki se ga je reševalo. Strokovna komisija, sestavljena iz strokovnjakov s področja javnega sektorja, je na podlagi kriterijev aktualnosti, inovativnosti, učinkov uporabe izboljšave in širše družbena koristi izbrala pet finalistov natečaja za naj izboljšavo v javni upravi – PREMIK NAPREJ 2020. Po abecednem redu imena izboljšave si finalisti sledijo:

•           Naslov projekta (izboljšave): Avtomatizacija prenosa podatkov med zaledno aplikacijo prekrškovnega organa in mobilnimi enotami pri obravnavi in odvozu zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil. Prijavitelj: Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana;

•           Naslov projekta (izboljšave): Model osrednjega klicnega centra za obveščanje in ozaveščanje javnosti v času epidemije. Prijavitelj: Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje;

•           Naslov projekta (izboljšave): Platforma za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami. Prijavitelj: Mestna občina Ljubljana;

•           Naslov projekta (izboljšave): Unovčevanje turističnih bonov. Prijavitelj: Finančna uprava Republike Slovenije;

•           Naslov projekta (izboljšave): V eno mrežo vpetih 200 let prostorskih informacij. Prijavitelj: Geodetska uprava Republike Slovenije.

 

Temelji izboljšave so tesno povezani s programom projektov eProstor, saj gre za praktično uporabo rezultatov le-tega. Izvedena izboljšava je na eni strani tehnično in strokovno najobsežnejša naloga, na drugi strani pa velik miselni preskok v dojemanju prostorskih podatkov, ki najbolj zaposluje Geodetsko upravo in tudi druge deležnike iz geodetske stroke. Svet je danes zaradi razvoja in splošne dostopnosti tehnologij vedno bolj digitalen in povezan, zato je potrebno tudi prostorske podatke oziroma informacije o nepremičninah in druge podatke pretvoriti v digitalno obliko ter jih vpeti v enotno državno infrastrukturo za prostorske informacije, ki je kompatibilna z evropsko infrastrukturo. Na takšen način izvedena digitalizacija omogoča raznoliko uporabnost, stalno dostopnost in nadgradnjo z novimi storitvami tako javni upravi, gospodarstvu kot tudi vsem drugim deležnikom.

Za Geodetsko upravo izboljšava predstavlja implementacijo direktive INSPIRE, uvedbo novih informacijskih rešitev, zmanjšanje administrativnih bremen in kakovostnejši servis za izvajalce geodetskih storitev in druge uporabnike.

Zmagovalec natečaja »Premik naprej 2020« bo razglašen 25. septembra 2020 na XXVII. Dnevih slovenske uprave, ki bodo potekali na Fakulteti za upravo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava